Wat Gebeurt Er Als Je Onderverzekerd Bent? Lees Het Hier

Er zijn vrijwillige, aanvullende en verplichte verzekeringen; sommige zijn vrij onnodig en sommige zijn absoluut noodzakelijk – en toch hebben ze allemaal iets gemeen: verzekeringen moeten worden afgestemd op de behoeften en omstandigheden van de consument. En dat is precies waar het probleem ligt: ​​als de consument zijn eigen behoeften niet kent, kan hij gevaarlijk onderverzekerd zijn. De Knip-experts leggen uit wat belangrijk is en wat te doen in geval van gevallen.

De termijn onderverzekering komt uit het gebied van bezitsverzekering. In het bijzonder verwijst het naar de waarde van een verzekerd item. Als dit hoger is dan de verzekerde som, is de verzekeringnemer onderverzekerd. Dit kan te wijten zijn aan onwetendheid of de verkeerde beoordeling van de materiële waarde.

Vaak is onderverzekering echter ook het gevolg van de spaar motivatie van de consument. Om lagere premies te betalen, wordt de verzekerde som opzettelijk laag gehouden bij het sluiten. Klinkt eerst slim, maar heeft meer haken dan voordelen.

Onder de opstalverzekering en rechtsbijstandverzekeringen komt onderverzekering vaak voor. Voorkomen dit ten allen tijde en lees jezelf hieronder in over dit belangrijke onderwerp.

Waarom is dit dan riskant?

Omdat dit zeer riskant is, omdat het bij schade kan gebeuren dat de schade door de verzekeraar slechts proportioneel wordt vergoed. Omdat volgens § 75 VVG de verzekeraars het recht hebben om de dienst te verminderen in het geval van een aanzienlijke onderverzekering, gemeten aan de hand van de verhouding van verzekerde som tot verzekerde waarde.

Er staat letterlijk: “Als de verzekerde som aanzienlijk lager is dan de verzekerde waarde op het moment dat de verzekerde gebeurtenis zich voordoet, is de verzekeraar alleen verplicht om de uitkering te verstrekken volgens de verhouding van de verzekerde som tot deze waarde.”

Een voorbeeld om onderverzekerd zijn duidelijk te maken

Wat is dan de vermindering van de voordelen door de verzekeraar? De basis hiervoor is de volgende formule:

Compensatie = (schade x verzekerde som) / verzekerde waarde

Voorbeeld van een gezinsverzekering:

Verzekerd bedrag : 50.000 euro Verzekerde waarde: 80.000 euro

Schade: 15.000 euro

In dit geval is de klant aanzienlijk onderverzekerd. De verzekeraar kan de vergoeding verlagen en hoeft in geval van schade alleen te betalen (15.000 Euro x 50.000 Euro) / 80.000 Euro) = 9.375 Euro.

Alleen dankzij de zogenaamde voorzorgsclausule, die is opgenomen in de meeste verzekeringspolissen, stijgt de verzekerde som met 10 procent, zodat het compensatiebedrag dan als volgt wordt berekend:

Compensatie = schade x (verzekerde som + 10%) / verzekerde waarde

Onderverzekerd zijn is nooit goed, voorkom het dus

Verzekering expert peer-Piegert legt uit: “Je kunt onderverzekering één is voorzien van een verklaring van afstand van onderverzekering door een voldoende hoge verzekerde bedrag, of wanneer hij in zijn contracten te voorkomen.” Op hetzelfde moment echter, men moet oppassen dat je niet al te hoog te maken van de som, anders, een over-verzekering bedreigend. Dit heeft premiebetalingen aan de verzekeraar resultaat opgeblazen.