25

Wat Gebeurt Er Als Je Onderverzekerd Bent? Lees Het Hier

Er zijn vrijwillige, aanvullende en verplichte verzekeringen; sommige zijn vrij onnodig en sommige zijn absoluut noodzakelijk – en toch hebben ze allemaal iets gemeen: verzekeringen moeten worden afgestemd op de behoeften en omstandigheden van de consument. En dat is precies waar het probleem ligt: ​​als de consument zijn eigen behoeften niet kent, kan hij gevaarlijk onderverzekerd zijn. De Knip-experts leggen uit wat belangrijk is en wat te doen in geval van gevallen.

De termijn onderverzekering komt uit het gebied van bezitsverzekering. In het bijzonder verwijst het naar de waarde van een verzekerd item. Als dit hoger is dan de verzekerde som, is de verzekeringnemer onderverzekerd. Dit kan te wijten zijn aan onwetendheid of de verkeerde beoordeling van de materiële waarde.

Vaak is onderverzekering echter ook het gevolg van de spaar motivatie van de consument. Om lagere premies te betalen, wordt de verzekerde som opzettelijk laag gehouden bij het sluiten. Klinkt eerst slim, maar heeft meer haken dan voordelen.

Onder de opstalverzekering en rechtsbijstandverzekeringen komt onderverzekering vaak voor. Voorkomen dit ten allen tijde en lees jezelf hieronder in over dit belangrijke onderwerp.

Waarom is dit dan riskant?

Omdat dit zeer riskant is, omdat het bij schade kan gebeuren dat de schade door de verzekeraar slechts proportioneel wordt vergoed. Omdat volgens § 75 VVG de verzekeraars het recht hebben om de dienst te verminderen in het geval van een aanzienlijke onderverzekering, gemeten aan de hand van de verhouding van verzekerde som tot verzekerde waarde.

Er staat letterlijk: “Als de verzekerde som aanzienlijk lager is dan de verzekerde waarde op het moment dat de verzekerde gebeurtenis zich voordoet, is de verzekeraar alleen verplicht om de uitkering te verstrekken volgens de verhouding van de verzekerde som tot deze waarde.”

Een voorbeeld om onderverzekerd zijn duidelijk te maken

Wat is dan de vermindering van de voordelen door de verzekeraar? De basis hiervoor is de volgende formule:

Compensatie = (schade x verzekerde som) / verzekerde waarde

Voorbeeld van een gezinsverzekering:

Verzekerd bedrag : 50.000 euro Verzekerde waarde: 80.000 euro

Schade: 15.000 euro

In dit geval is de klant aanzienlijk onderverzekerd. De verzekeraar kan de vergoeding verlagen en hoeft in geval van schade alleen te betalen (15.000 Euro x 50.000 Euro) / 80.000 Euro) = 9.375 Euro.

Alleen dankzij de zogenaamde voorzorgsclausule, die is opgenomen in de meeste verzekeringspolissen, stijgt de verzekerde som met 10 procent, zodat het compensatiebedrag dan als volgt wordt berekend:

Compensatie = schade x (verzekerde som + 10%) / verzekerde waarde

Onderverzekerd zijn is nooit goed, voorkom het dus

Verzekering expert peer-Piegert legt uit: “Je kunt onderverzekering één is voorzien van een verklaring van afstand van onderverzekering door een voldoende hoge verzekerde bedrag, of wanneer hij in zijn contracten te voorkomen.” Op hetzelfde moment echter, men moet oppassen dat je niet al te hoog te maken van de som, anders, een over-verzekering bedreigend. Dit heeft premiebetalingen aan de verzekeraar resultaat opgeblazen.

07-ff-mastercard_553-ab

De Prepaid Creditcard Iets Voor U?

In Nederland is de prepaid-creditcard of de zogenaamde “creditcard zonder BKR” erg in de mode. Een belangrijke reden voor de populariteit van prepaid-creditcards is hun eenvoudige en veilige toepassing. Net als een telefoon met een prepaid-kaart ontvangt de creditcard eerst krediet voordat deze operationeel is. In de regel volstaat een overschrijving van de betaalrekening om het betaalmiddel met het tegoed op te laden.

Als het betaalde bedrag van de vooruitbetaalde kaart vervolgens is bijgeschreven, kan dit zowel als een “normale” creditcard worden gebruikt. Naast het opnemen van contanten uit automaten, is het mogelijk om de kosten te betalen in restaurants, cafés, supermarkten of warenhuizen. Wil je hier meer over weten dan willen we je graag verwijzen naar de website https://spaarbuidel.nl/creditcard/.

Voor- en nadelen van de prepaid creditcard

Hieronder vindt u een overzicht van de voor- en nadelen van een prepaid-creditcard. Deze voordelen zijn ook van kracht op de American Express creditcards.

Voordelen prepaid creditcard

 • Voordat u een prepaid-creditcard koopt, is er geen onderzoek nodig bij de BKR. Om deze reden mogen consumenten ook een prepaid-creditcard ontvangen die een negatieve bijdrage heeft aan BKR.
 • De financiële markt bevat tal van prepaid-creditcards die ook door kinderen en adolescenten kunnen worden gebruikt.
 • Aangezien zelfstandigen of freelancers vaak geen klassieke creditcard ontvangen, blijkt een prepaid-creditcard ook een uitstekend alternatief.
 • 100% kostenbeheersing: de eigenaar van de prepaid credit card kan alleen investeren zoveel geld is beschikbaar als over de wijze van betaling in de vorm van een krediet.
 • Als de creditcard wordt verloren of gestolen, is de bijbehorende schade ook beperkt.
 • Sommige financiële dienstverleners van prepaid-creditcards verlenen rente op een bestaand creditsaldo.

Nadelen prepaid creditcard

 • Deze vorm van creditcard moet in het algemeen worden belast met een tegoed vóór gebruik – meestal via een overschrijving.
 • Verschillende serviceproviders, zoals autoverhuurbedrijven, accepteren geen prepaid-creditcards als een erkende betaalmethode.

Nuttige informatie over de prepaid creditcard

Over het algemeen hebben eigenaren van deze creditcard alleen het bedrag dat ze vooraf hebben gefactureerd. Om de respectieve status te controleren, kan de omzet van de prepaid-creditcards op elk moment via internet worden opgevraagd. Uw uitgaven verliezen nooit de eigenaar van de creditcard uit het oog.

Bovendien kunnen mensen met een negatieve kredietrating ook profiteren van de prepaid-creditcards. Net als bij een standaardcreditcard is een driekoppig chequenummer verankerd aan de achterkant van deze betaalmethode, die vereist is voor, onder andere, online hotelreserveringen of vluchtboekingen op internet.

In ruil daarvoor is er geen kredietlijn op een prepaid-creditcard. De naam van de kaarthouder en het creditcardnummer zijn ook niet hoog. Kortom, dit type creditcard is geschikt voor consumenten die slechts af en toe het betaalmiddel nodig hebben en geïnteresseerd zijn in volledige beveiliging en kostenbeheersing. Als de creditcard regelmatig wordt gebruikt en een volledige creditcardaankoop als te duur wordt beschouwd, is een klassieke creditcard de betere keuze.

Opslaan van tegoed op de prepaid kaart

In de meeste gevallen wordt de prepaid-creditcard in rekening gebracht via een bankoverschrijving. Een optie is om in te loggen op uw eigen online bankrekening en een overschrijving naar de creditcard te maken. In de regel wordt de creditcard na één tot drie werkdagen gecrediteerd. Verschillende aanbieders van prepaid-creditcards garanderen ook dat ze worden opgeladen via een storting in contanten aan het loket van de bank of via PayPal. Specifieke informatie over het laadproces is te vinden in de beschrijving van de betreffende aanbieder.

Hoezo geen BKR toetsing?

Bij het gebruik van prepaid-creditcards is geen controle door de BKR nodig, omdat hun eigenaars het betaalmiddel alleen kunnen belasten met de bedragen die vooraf op de kaarten zijn geladen. Omdat aanbieders van deze creditcards geen risico’s nemen door dit te doen, is er geen risico op het in gebreke blijven van een lening.

24

De Boekhouding Regelen In Een Bedrijf Kan Nog Knap Lastig Zijn

In een bedrijf moeten alle inkomsten en uitgaven worden geregistreerd. Een bedrijf dat is opgenomen in het handelsregister, bijvoorbeeld een GmbH, is verplicht om te dubbelen. Aan de andere kant hoeven solitaire handelaren die geen handelsvergunning hebben over het algemeen niet te worden dubbel geboekt. Al dit soort zaken kun je als freelaner gewoon opslaan in je beste online boekhoudprogramma, daarnaast is het mogelijk om alle administratie software te koppelen aan andere software binnen je bedrijf.

In de regel geldt dit ook voor alle freelancers en eigenaren van kleine bedrijven. Deze hoeven alleen de contante ontvangsten en uitgaven te registreren. Dit kan op een klassieke manier worden gedaan met pen en papier of met software.

Welke variant u ook kiest, het is altijd heel belangrijk om vanaf het begin orde in uw systeem te brengen. Anders kan het aan het eind van het jaar erg moeilijk zijn om winsten en verliezen correct te vergelijken en te evalueren. Omdat de meeste ondernemers niet altijd bekend zijn met de boekhouding en zichzelf daarom niet vertrouwen, wordt hiervoor een externe accountant ingehuurd.

Als alternatief kan men ook beheren met een boekhoudsoftware. Dit stelt ook stichters met weinig voorkennis in staat om zelf de boekhouding te doen. Het aanbod op de markt is nu erg groot en behoorlijk onhandelbaar. Uiteindelijk heeft social-startups.de gekozen voor de software van Lexware . De omvang van deze software is voldoende voor onze doeleinden en waarschijnlijk geschikt voor andere kleine tot middelgrote bedrijven.

Tip 1: Neem zelf de boekhouding over of overhandig hem?

Beslis al bij de stichting of u de boekhouding aan externe accountants / belastingconsulenten wilt geven of dat u dit zelf wilt overnemen. Externe providers zijn meestal duur en de moeite waard alleen vanaf een bepaalde verkooplimiet. Als u kiest voor de goedkopere optie Doe-het-zelf, gebruik dan een boekhoudsoftware die het beste bij uw bedrijf past. Het moet software zijn die niet te vol is met functionaliteit, maar toch voldoende biedt om te voldoen aan wettelijke vereisten. Zo kunt u de financiën van uw bedrijf overnemen en de controle houden

Tip 2: Foutloze facturen

Onderzoekt met name ontvangen facturen, anders kunnen zich moeilijkheden voordoen bij het aftrekken van de voorbelasting. Ontvangen (en ingeleverde) facturen moeten foutvrij zijn. Elke factuur moet minstens de volgende elementen bevatten:

 • Naam en adres van het bedrijf en de klant of begunstigde
 • factuurdatum
 • Factuurnummer (uniek)
 • BTW nummer of USt.-ID
 • Tijdstip van dienstverlening en hun vergoeding
23

Boeren Die Tegelijkertijd Energieproducent Zijn In Duitsland

Ten laatste met de versnelling van de energietransitie is er een nieuw functieprofiel ontstaan ​​in de Duitse landbouwsector: de boer is steeds meer ook (en soms zelfs vooral) een energieproducent. Er bestaan nog veel vragen over, is het zakelijke energie of gewoon particulier? Hoe zit het met de belasting? Afijn, laten we bij het begin beginnen.

In open gebieden wordt windenergie geproduceerd, stallen en schuren zijn voorzien van zonnepanelen en mest en andere materialen gerecycleerd biogasinstallaties. Tegen deze achtergrond hebben we een actueel beeld geschetst van de lokale landbouw / energiesector.

Gebruik Van Duurzame Energie In De Landbouw

De Duitse landbouwsector heeft ongeveer 270.000 landbouwbedrijven – iets minder dan de helft van hen kan vandaag nog steeds uitsluitend van zijn kernactiviteiten leven, aldus het Energieagentschap. Dat is nog een reden waarom de boer in de afgelopen twee decennia steeds meer een energieproducent is geworden.

Elektriciteit en warmte van onze eigen productie worden ofwel gebruikt voor de behoeften van de boerderij of geleverd aan openbare netwerken tegen betaling van EEG feed-in tarieven. Ook steeds meer consumenten beginnen te kiezen voor het overstappen energie naar een groene aanbieder.

Start van de EEG

Na de inwerkingtreding van de EEG in 2000 werden hernieuwbare energiebronnen bijzonder aantrekkelijk voor boeren door vaste en voorspelbare feed-in-inkomsten. Tussen 2009 en 2012 hebben Duitse boeren volgens de statistieken ongeveer 18 miljard euro geïnvesteerd in installaties voor hernieuwbare energie, met name in biogas- en fotovoltaïsche installaties.

Het gevolg hiervan

Als gevolg van de geleidelijke daling van de belonings percentages in de afgelopen jaren, zijn bedrijfsmodellen en marketingstrategieën die afwijken van de traditionele feed-in-tarieven echter op de voorgrond getreden. Naast het lucratieve eigen verbruik als gevolg van lagere installatiekosten en hoge energieprijzen speelt direct marketing naar klanten in de buurt van elkaar een steeds grotere rol. Op deze manier blijven zowel nieuwe fabrieken als die waarvan de omzet na de wettelijke termijn afneemt of afloopt, economisch doorgaan.

In 2017 produceerde de Duitse landbouwsector 10,5 procent van de landelijk geïnstalleerde capaciteit van hernieuwbare energie en dus zelfs iets meer dan de traditionele energieleveranciers zonder de grote vier bedrijven. Op het gebied van fotovoltaïsche energie was het aandeel van de boeren met 16 procent van de landelijk geïnstalleerde capaciteit zelfs nog hoger.

92831

Wat zijn nu echt mythen over airco’s en airconditioning systemen?

Aanhoudende mythen omringen het gebruik van airconditioningsystemen, zelfs in dit tijdperk van connectiviteit en informatie-overload. Deze mythen zijn ongelukkig omdat ze leiden tot een suboptimale efficiëntie en een groter energieverbruik dan nodig is. Het is tijd om de misvattingen te corrigeren, te beginnen met de drie meest voorkomende mythen over klimaatbeheersing hieronder. Wil je juist direct een airco vinden? Bekijk dan de volgende pagina  https://www.10beste.com/beste-mobiele-airco/

Mythe 1: Verlaging van de temperatuurinstelling versnelt de koeling van de kamer.

Als je na een lange dag terug in huis bent, hoef je alleen maar te gaan liggen en te ontspannen in je kamer. Je zet de airconditioner aan om af te koelen, maar het duurt een tijdje om zijn magie te bewerken. Veel mensen zullen proberen de thermostaat op een extreem lage temperatuur in te stellen in de hoop dat dit het koeleffect zal versnellen. Maar de realiteit is dat de koelsnelheid stabiel blijft, ongeacht de instellingen. Installeer een programmeerbare thermostaat en stel deze in om 15 minuten voor uw gebruikelijke aankomst te werken om lang wachten te voorkomen.

Mythe 2: fans koelen een lege ruimte af.

De hoge cost of ownership van HVAC-systemen is een realiteit waar iedereen eenvoudig mee heeft leren omgaan. Airconditioners verbruiken veel vermogen, maar het comfort dat ze brengen is de kosten waard. Dit belet natuurlijk niet dat mensen proberen hun maandelijkse rekeningen te verlagen. Een populaire strategie is om een ​​ventilator samen met de AC te gebruiken. Fans versterken de luchtcirculatie en koeling door verdamping op de huid, wat zeker helpt. Er moet echter worden benadrukt dat mensen aanwezig moeten zijn in een kamer om hun voordelen te genieten. Ze moeten worden uitgeschakeld als iedereen naar buiten gaat.

Mythe 3: positionering van de unit is onbelangrijk, zodat deze overal kan worden geïnstalleerd.

Airconditioners laten een grote mate van flexibiliteit toe als het gaat om positionering, maar een zorgvuldige afweging is nodig om de gunstigste locatie te vinden. De hoeveelheid zonlicht die dagelijks op het apparaat valt, is een grote factor. Een gearceerd gebied is het beste om oververhitting te voorkomen, waardoor het alleen harde zal werken dan nodig is.

 

92831

Ken jij de Asko Wasmachines van tegenwoordig al? In Europa steeds populairder

Asko is een Scandinavisch bedrijf dat bekend staat om het samenbrengen van betrouwbare functionaliteit, efficiëntie en milieuvriendelijk design, en een visuele esthetiek met strakke lijnen en moderne inspiratie. Ze geloven dat geweldige apparaten en producten alles zijn om het leven gemakkelijker en beter te maken, en ze brengen een uitgesproken Scandinavische benadering van hun vakmanschap en het gebruik van prachtige natuurlijke materialen waar mogelijk. Als je een wasmachine kopen overweegt kan dit nieuwe merk een optie zijn voor je.

X

Een Asko wasmachine is met titanium afgewerkt en dus mega sterk

De W2084W is een in titanium afgewerkt, gloednieuw ontwerp van Asko voor 2018. Het bevat een programma voor elke unieke behoefte en drie verschillende modi: normaal, groen en intensief. Deze modi kunnen allemaal eenvoudig en snel worden aangepast, zodat u kunt kiezen tussen een intensievere waskracht en een milieuvriendelijke efficiëntie. In combinatie met een van de beste drogers, die je op deze website kunt vinden https://witgoedland.net/condensdroger/

De W2084W heeft ook een motor van 1400 tpm, een scharnierende linkerklep en een vulgewicht van 17,6 pond in zijn 2,1 kubieke voet vatruimte. De ActiveDrum-technologie biedt geavanceerde zorg en zachtheid dankzij een onderscheidende vorm en ontwerp van de trommel. Andere kenmerken zijn de Quattro-constructie waarmee de deur direct op de trommel kan worden verzegeld zonder in de wasruimte te steken.

Asko wasmachines zijn ook gemakkelijk te gebruiken door de wasprogramma’s

Andere kenmerken van de W2084W zijn een eenvoudig te gebruiken lcd-scherm, 15 wasprogramma’s en roestvrijstalen vaten. Wat de nadelen betreft, is dit model niet voorzien van een bleekmiddelafgifte-eenheid en kan het bekend zijn voor langer dan gemiddelde wastijden.

Wat betreft zijn tegenhanger, de T208VW geventileerde compacte droger, u kunt korte droogtijden en energiebesparende auto-programma’s verwachten, evenals een specifiek ontworpen voor beddengoed.

Een speciaal trommeldesign met zes kogellagers zorgt voor een ultra-soepele werking van de trommel met minder ruis en langdurige duurzaamheid. Andere kenmerken zijn een eenvoudig te gebruiken pluizenval en een voorfilter dat de condensor en de droger tegen pluisjes beschermt. En met de unieke antikreukmodus kunt u kleding laten tuimelen nadat de droogcyclus is voltooid om kreuken en rimpels te voorkomen.

92831

5 dingen die u kunt doen als u leaset in vergelijking met kopen

Meer en meer van ons gaan af van de aanschaf en kiezen in plaats daarvan voor een auto, simpelweg omdat het ons de vrijheid geeft om te genieten van de nieuwste en meest innovatieve voertuigen op de markt. Dus, als het gaat om het leasen van een voertuig, welke dingen kunt u genieten waarvan u zich geen zorgen hoeft te maken wanneer u er een koopt? Ook kun je kijken wat voor lease deals er allemaal beschikbaar zijn op bijvoorbeeld https://www.leaseauto.net/ op dit moment wordt er voornamelijk gekeken naar private lease omdat dit de meest populaire leasevorm van dit moment is.

U kunt voor een lage prijs een topspec auto aanschaffen

Het leasen van een auto biedt een luxe waarvan velen van ons dachten dat we het nooit zouden kunnen veroorloven om ervan te genieten: van het voorterrein in een auto van de top van het voertuig kunnen rijden. Dit komt omdat de initiële kosten van leasing aanzienlijk lager zijn dan het kopen van een auto, met een kleine initiële huurprijs en vervolgens een maandelijkse huurbetaling die meestal is afgestemd op uw behoeften.

Je kunt om de drie jaar je auto veranderen

De meeste lease-overeenkomsten werken op basis van drie jaar, dit betekent dat u elke drie jaar een nieuwe auto zou kunnen besturen, zonder gedoe met nederzettingen en het verkopen van uw auto op de gebruikte markt. Dit is een geweldige optie voor wie regelmatig van een nieuwe auto houdt en het proces verloopt over het algemeen soepel, waarbij je huidige voertuig in feite wordt vervangen door een nieuwer model en de maandelijkse huur nog steeds uit je account komt.

U kunt genieten van een voertuig dat onder de garantie valt

Dit betekent dat mechanische reparaties door de fabrikant moeten worden behandeld, dus u hoeft de rekening niet te betalen! Dit is geweldig nieuws, want soms kunnen voertuigen gewoon fout gaan en kunt u zich klaarmaken om het geld te vinden, en bovendien proberen uw spaargeld opnieuw op te bouwen na aanschaf van een dure nieuwe auto. Zorg ervoor dat u controleert wat er in de garantie wordt gedekt, omdat dit verschilt per fabrikant.

U hoeft zich geen zorgen te maken over afschrijving

Afschrijving is een echt probleem als het gaat om de aanschaf van voertuigen, het beïnvloedt alle auto’s anders, maar het is veilig om te zeggen dat als je de garage verlaat, de auto al wat waarde heeft verloren. Met leasing kunt u echter met uw auto rijden zonder zich zorgen te hoeven maken over hoeveel het waard is als u er vanaf wilt!

U kunt uw credit rating opbouwen

Maandelijkse huurovereenkomsten voor een financiële deal zijn een uitstekende manier om uw kredietwaardigheid op te bouwen en iets dat u niet kunt waarderen bij het kopen van een nieuwe auto. Regelmatig terugbetalen verhoogt je score, waardoor het gemakkelijker wordt om in de toekomst krediet te krijgen, of dat nu voor een banklening is of alleen voor een standaardcreditcard!